گنبد ها و مناره ها
حقا که غمت از تو وفادار است…
استغاثه…/شب های قدر
من و سایه ام!/موزه عبرت مرداد 91
شب قدر
نماز و وحدت
تسبیح و دست ها…